• Pametno - Ogranak Velika Gorica

Žaneta Štefančić

Pročelnica - Upravni odjel za financije

Žaneta Štefančić

Upravni odjel za financije obavlja poslove koji se odnose na:

- pripremu i izvršavanje proračuna

- računovodstveno-knjigovodstvene poslove

- financijsko poslovanje

- upravljanje gotovinom i dugom

Komentar