• Pametno - Ogranak Velika Gorica

Lana Kotrman Jankeš

Pročelnica - Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

Lana Kotrman Jankeš

Opis i funkcija odjela

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, temeljem zahtjeva koje podnose stranke s područja Grada Velika Gorica, obavlja poslove izdavanja odobrenja za građenje i drugih vrsta rješenja, potvrda i uvjerenja, koji su predviđeni Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13).

Upravni odjel također rješava zahtjeve za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Manji dio zahtjeva s područja Grada Velike Gorice rješava se u Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Selska 136/III, Zagreb.

Komentar