• Pametno - Ogranak Velika Gorica

Gordana Mikulčić Krnjaja

Privremena pročelnica - Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša

Gordana Mikulčić Krnjaja

Opis i funkcija odjela:

Odjel obavlja stručne poslove pri izradi prostornih planova, pribavlja stručna rješenja i podloge potrebne za izradu prostornih planova, prati i analizira stanje u području zaštite okoliša, te prati stanje s područja geodetskih poslova.

Odjel izrađuje izvješća, programe i stručne podloge koje su bitne za izradu prostornih planova, te za zaštitu okoliša.

Odjel uspostavlja suradnju i odnose sa stručnim i znanstvenim institucijama, upravnim tijelima, građanima i organizacijama u svrhu suradnje na zajedničkoj provedbi programa i projekata prostornog planiranja i zaštite okoliša.

Komentar