• Pametno - Ogranak Velika Gorica

Dražen Bačurin

Pročelnik - Upravni odjel za mjesnu samoupravu

Dražen Bačurin

Opis i funkcija odjela:

Službaza mjesnu samoupravu obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe funkcioniranja i rada mjesne samouprave.

Komentar