• Pametno - Ogranak Velika Gorica

Domagoj Ilečić

Pročelnik - Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove Europske unije

Domagoj Ilečić

Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU obavlja poslove koji se odnose na:
- poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva,
- poticanje i razvoj investicijskog okruženja te unapređenje poduzetničke infrastrukture,
- planiranje, provedba i kontrola programa i projekata koji se financiraju iz fondova EU i
drugih izvora

Komentar