• Pametno - Ogranak Velika Gorica

Anamarija Plazonić

Pročelnica - Služba za unutarnju kontrolu i reviziju

Anamarija Plazonić

Služba za unutarnju kontrolu i reviziju:

- obavlja poslove koji se odnose na unutarnje kontrole;
- obavlja poslove koji se odnose na reviziju.

Komentar